dygyp-krijgikweldejuistemedicijnen

dygyp_sluitmedicatieketen_ill_statisch_v2

dygyp-overzichtenallesondercontrole_v2

dygyp-lachendeverpleegsterclient

“Er ging weleens iets mis. Een fijn gevoel dat ik nu de juiste medicijnen krijg.”

Heb je wel op tijd de juiste pil gekregen?

”Natuurlijk gaat het zorgcentrum serieus om met de medicatie toediening voor mijn ouders, maar ik zou zo graag zeker willen weten dat ze altijd op tijd de juiste medicatie krijgen zodat hun leven zo comfortabel mogelijk kan zijn…”

Medicatietoediening met DYGYP is veilig en betrouwbaar. Dat geeft rust.

Het DYGYP systeem staat in verbinding met het systeem van de apotheek waardoor altijd de laatste wijzigingen bekend zijn. Zo weet u zeker dat de juiste patiënt, op het juiste moment de juiste medicijnen in de juiste hoeveelheid op een gecontroleerde manier krijgt toegediend.

 Leuker en veiliger

“Als we medicijnen krijgen komt mijn verzorgster nu met zo’n modern apparaatje met mijn foto erop en ze weet al van te voren precies welke pillen ik moet nemen. Dat gaat allemaal heel gemakkelijk. Ze lijkt ook meer ontspannen en af en toe heeft ze zelfs tijd voor een praatje. Heel fijn, die persoonlijke aandacht…..”

 Snel en volledig overzicht

Met het DYGYP-systeem is er een direct overzicht beschikbaar voor alle patiënten met de meest actuele informatie uit de apotheek over toe te dienen medicatie.

Bezorgde familieleden kunnen met DYGYP direct gerustgesteld worden en indien gewenst zelfs proactief geïnformeerd worden, zodat ze zeker weten dat de juiste medicijnen aan hun dierbaren worden verstrekt.
meer

“Meer aandacht voor mijn patiënten…”

Zo gaat het nu vaak nog

U heeft het vast wel eens gezien: de gekwalificeerde verpleegkundige met de medicijnkar en een stapel papieren. Medicijnen toedienen is een complexe taak; het is belangrijk dat dit goed gebeurt en ook goed wordt vastgelegd. Dat kost veel tijd en vraagt de opperste concentratie van de toediener. Bij een medicijnronde aan de hand van deze “toedienlijsten” is een foutje zo gemaakt. (vandaar het gele hesje met “NIET STOREN”).

Zo kan het ook: Did You Get Your Pill?

“Jazeker! Met het DYGYP systeem heb ik alle noodzakelijke informatie en is het heel gemakkelijk en plezierig werken. Ik heb altijd overzicht en geen papieren uitzoekwerk meer. Fijn!
Bovendien heb ik meer tijd en kan ik meer aandacht geven aan mijn patiënten.”

dygyp-vrouwgeeftprik

Wat een overzicht!
En geen papier meer!

Alle toediengegevens zijn steeds up-to-date in het systeem beschikbaar.

In een handomdraai zijn hieruit overzichten te maken zodat de zorgmanager nog beter in staat is om toezicht te houden en bij te sturen waar dat nodig is. Het maakt het toedienen inzichtelijker, zekerder en efficiënter.
Ook voor de patiënt, familie en arts is direct inzichtelijk hoe de medicatietoediening verloopt.
meer

Centraal en goed geregeld

In de centrale data base van het DYGYP-systeem zitten alle toediengegevens.

Mogelijke afwijkingen worden automatisch vastgelegd en gemeld zodat snel en adequaat kan worden gehandeld indien nodig. Eventuele incidenten kunnen systematisch worden gerapporteerd. Dit geeft arts, apotheker en management alle noodzakelijke stuur- en verantwoordingsinformatie.
meer

Werkwijze ondersteunt kwaliteitseisen

Het DYGYP-systeem ondersteunt de richtlijnen van IGZ m.b.t. medicatietoediening. Daardoor kan de zorginstelling die dit systeem gebruikt gemakkelijk aantonen dat zij compliant aan de regelgeving werkt.

dygyp-ipad-manlachend

“DYGYP: Zeker weten! Mijn team vind het prettig om zelfstandig te werken. Zelf behoud ik het overzicht en de controle.”

Meer zelfsturing en toch grip op het proces

Met het DYGYP-systeem heeft iedere medewerker steeds de juiste informatie. Het is dus niet meer nodig om tussentijds nadere informatie in te winnen. Daardoor kunnen zij zelfstandig de medicatietoediening uitvoeren en blijft het hele proces transparant. Binnen de zorgorganisatie weten alle betrokkenen zeker dat de medicatietoediening goed geregeld is.

Voor Zorginstellingen

Een beter overzicht en meer controle:

 • Medicijngebruik per cliënt beter controleerbaar
 • Gesloten medicatieketen
 • Draagt bij aan de totaaloplossing voor veilig medicatiegebruik
 • Maakt medicatietoediening leuker en efficiënter
 • Betrokkenen weten wat er gebeurt

Voor Thuiszorg

Naast de voordelen voor Zorginstellingen:

 • Ook op afstand volledig overzicht
 • Ambulante medewerkers hebben alle meest recente informatie
 • Geen tijdverlies door tussentijds navragen
 • Meer tijd en aandacht voor patiënten
 • Meldingen direct beschikbaar tijdens medicijnronde i.p.v. achteraf

Voor Management

 • Altijd volledig en transparant overzicht
 • De risico’s van cliëntenleed en reputatieschade beter beheersbaar
 • Gegevens uit het systeem tonen aan dat de juiste zorg op tijd is geleverd.
 • Geeft actuele stuur- en verantwoordingsinformatie
 • Afwijkingen en incidenten snel en effectief opvolgbaar
 • Reduceert toedien- en herstelkosten

“Topsysteem; iedereen wordt er beter van!”

“Therapietrouw  is met DYGYP goed in de gaten te houden.”

Met het sluiten van de medicatie keten wordt werkelijkheid wat alle betrokkenen willen: essentiële informatie over medicijngebruik komt beschikbaar om medicatietoediening voor de patiënten volledig veilig te kunnen uitvoeren en de therapie te kunnen evalueren.

dygyp-spuitmedicijn

 Apotheker

Het DYGYP-systeem helpt u om onderscheidende toegevoegde waarde te leveren omdat het grip geeft op de laatste schakel in de medicatietoedienketen.

Het DYGYP-systeem is een waardevolle informatiebron voor de rol van toezichthoudend apotheker.

 Arts

Medicatietrouw is met het DYGYP-systeem inzichtelijk en dus beter in de gaten te houden. De daadwerkelijke medicatietoediening ligt automatisch vast voor analyse en rapportage. Dit geeft betere mogelijkheden om de therapie te evalueren en om bij te sturen indien nodig.

 Patiënt

Met het DYGYP systeem krijgt u altijd de juiste medicatie. Als uw arts een ander medicijn voorschrijft of de dosering aanpast weet uw verzorger dat de zelfde dag nog en kan u meteen de goede medicijnen geven. U hoeft dus niet meer lang te wachten, en wordt meteen goed geholpen. Dat is wel zo geruststellend.

De medicatieketen effectief gesloten

Hier de voordelen op een rij, zoals:

 • Volledig overzicht
 • Altijd de juiste medicijnen
 • Geen papierwerk
 • Essentiële informatie direct bschikbaar

Het DYGYP-systeem is eenvoudig te implementeren:

 • Software service abonnement
 • Eenvoudig in gebruik en bediening
 • Flexibel inzetbaar en schaalbaar
 • DYGYP regelt gegevensuitwisseling met AIS-en en het ECD
 • DYGYP begeleidt de in gebruik name
 • Toedienresultaat eenvoudig raadpleegbaar
 • NEN7510 en ISO27001 compliant
 • Systeemgebruik en beheer is geregeld

dygyp_sluitmedicatieketen_v3

Van gedachten wisselen?

We helpen je graag verder. Neem contact met ons op.

Downloads

“We helpen farmacie en toediening beter te verbinden. Op een slimme manier de schakels koppelen levert de  totaaloplossing.”

De Verhalen

Wat vinden anderen ervan?

hanshermans

DYGYP, zeker weten!

Toen ik 2 jaar geleden voor het eerst hoorde van enorme hoeveelheid medicatie fouten in de zorg was ik stomverbaasd….. “ Dat dat nog kan gebeuren in onze moderne zorgwereld!” dacht ik. Ik had me in het verleden wel eens verwonderd in een ziekenhuis: medicijnkarren met een stapel papier erop en die verpleger in een geel hesje met daarop “NIET STOREN IK DEEL MEDICIJNEN UIT!”. Ik dacht dat dit intussen al lang niet meer bestond….

Hans E. Hermans – Commissaris en aandeelhouder van DYGYP.

Het concept van DYGYP (de gesloten medicatieketen) blijkt inderdaad toch nog helemaal nieuw in de wereld van verzorgingshuizen en thuiszorg. Het idee bestaat al langer, maar het is nog nauwelijks in de praktijk gebracht. Een goed beheerde, foutloze medicijntoediening en -registratie lijkt zo simpel, maar dat is het in de praktijk blijkbaar niet.

Als we alle professionals in de zorg – die keihard werken en er het beste van willen maken – kunnen helpen door dit probleem op te lossen en tegelijk hun het werk gemakkelijker en veiliger maken, dan moeten we dit van de grond krijgen!

Iedereen wordt er beter van: de verpleging,  zorgmanagers en de bestuurders kunnen er zeker van zijn dat alles goed gaat; de patiënten kunnen met een gerust hart de medicijnen innemen die ze uitgedeeld krijgen; de families van de patiënten hoeven zich geen zorgen meer te maken: “Met DYGYP weten we dat het goed zit!”

Goede zorg is een kwestie van je goed behandeld voelen en in veilige handen weten, toch? Daarom geloof ik in DYGYP!

lees meer

DYGYP maakt het makkelijk

Ik heb onlangs aan den lijve meegemaakt hoe het er binnen verpleeghuizen aan toegaat, toen mijn schoonmoeder tijdelijk moest worden opgevangen na ziekte. Ik heb daardoor nog meer bewondering gekregen voor de rol die de verpleging speelt in de zorg, inmiddels is zij zo aangesterkt dat ze weer thuis kan wonen. Tegelijk vond ik het echter beschamend om te zien hoe de Nederlandse samenleving deze professionals uitrust om hun werk goed te doen: dat kan beter.

Jack de Kraaij, partner bij adviesbureau Simplexus.

Zo ook bij het toedienen van medicatie, een papieren proces waar het heel makkelijk is om fouten te maken en alles bijna driedubbel gecheckt werd. En dan controleerde mijn schoonmoeder zelf ook nog en heeft diverse keren kleine foutjes eruit gehaald. Als familielid geeft je dat geen veilig gevoel!

Een paar maanden later kwam ik in aanraking met DYGYP en enerzijds werd ik enorm enthousiast over de werking, maar anderzijds werd ik eigenlijk ook verontwaardigd. Waarom mag niet iedereen met zo’n betrouwbaar, gemakkelijk en gebruiksvriendelijke tool werken? Ik denk dat én de verpleging minder kopzorgen krijgt én het aantal medicatiefouten drastisch kan afnemen. En daar varen mensen als mijn schoonmoeder dan weer wel bij.

Daarom heb ik besloten er alles aan te doen dat DYGYP door alle instellingen in Nederland aan hun zorgmedewerkers ter beschikking wordt gesteld. Ik ben er trots op mij nu een ‘supporter van DYGYP’ te mogen noemen.

lees meer

jackdekraaij2

Hans Molijn

Een grootse toekomst

“Voordat ik adviseur werd bij vdGP was ik meer dan 30 jaar werkzaam in de gezondheidszorg; voornamelijk als manager van laboratoria en productieafdelingen. Vanuit die disciplines heb ik altijd in procesketens gedacht en veel aandacht besteed aan papierloos werken. De vele aandacht en kosten om alles 100% goed te hebben in het eerste deel van de keten en dan geen invloed kunnen uitoefenen aan het einde, de patiënt in bed. Dat het bij de deur van het ziekenhuis voor mij ophield heb ik altijd jammer gevonden.

Hans Molijn, partner bij adviesbureau van de Geijn Partners.

Ik kreeg de opdracht om in een zorginstelling de medicatieketen te beoordelen en de herinrichting van de keten tot aan de bewoner te organiseren, Daarmee kwam dit aspect direct in mijn invloedsfeer. Samen met de medewerkers op de afdeling hebben we toen, in een aantal sessies, een eerste aanzet gemaakt om de medicatie bij het bed helder te hebben en de vervelende administratie (aftekenen) elektronisch te organiseren.

Het eerste app-je op een “koelkast” lijkende PDA was geboren. In een korte test op de afdeling bleek al snel de waarde daarvan. Na uitlezen van de gegevens in de PDA bleek stelselmatig op één afdeling de avondronde 1,5 uur te vroeg gelopen te worden en één bewoner was volledig overgeslagen.

De toenmalige locatiemanager was enorm blij met de resultaten omdat de toegevoegde waarde direct duidelijk was en hij inzicht kreeg in de medicatieketen op zijn locatie. Daarnaast was de acceptatie door de medewerkers hoog: van de jonge verpleegkundige die er direct mee wegliep tot de wat oudere, die na enige uitleg, ook haar weg uitstekend vond.

Dit was de aanzet voor de start van DYGYP waar deze ideeën verder zijn ontwikkeld tot de huidige volwassen app op een Ipad Mini. Regelmatig ben ik betrokken bij de verdere ontwikkelingen en ik verwacht een grootse toekomst!”

lees meer

 

 

“Wij staan voor medicatie veiligheid!”

DYGYP bv, ervaren partners

DYGYP B.V. is uw ervaren partner voor een totaaloplossing voor mobiele toedienregistratie. Het ontwerp is in samenwerking met een zorginstelling tot stand gekomen en getest. Het systeem voldoet aan de richtlijnen voor medicatieveiligheid evenals aan de vereisten van de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Van patiënt… tot professional.

De ‘patiënt centraal’ en zorg op maat, is wat we allemaal willen. Hieraan een bijdrage leveren is wat DYGYP heeft gedaan met de mobiele papierloze toepassing voor medicatieveiligheid. Dit is vanuit- en voor de ‘werkvloer’ ontwikkeld, samen met medicatietoedieners en zorgmanagers. Hiermee is bereikt dat dit werk door de beschikbare actuele toedieninformatie vlotter kan worden gedaan. Betrokkenen voelen zich zekerder en kunnen professioneler werken.

dygyp-carel

Carel van Oosterzee – directeur en aandeelhouder DYGYP

06 53 19 46 09 | c.van.oosterzee@dygyp.nl

DYGYP voegt echt waarde toe!

Ik kom uit de “meten is weten” hoek en als je meet moet je bij voorkeur iets met die informatie doen! Bij medicatietoediening in zorginstellingen en thuiszorg gebeurt dit tot op heden nauwelijks of helemaal niet .

In de meeste gevallen wordt keurig op papier bijgehouden hoe de medicatie toediening is verlopen. Maar papieren gegevens laten zich slecht gebruiken voor analyses en informatie. Ik werd gegrepen door het DYGYP systeem dat dit proces eenvoudig en efficiënt vastlegt. Maar dat is maar de helft ! Als je de gegevens gaat analyseren krijg je een vracht aan informatie die makkelijk te delen is met belangrijke partijen zoals arts, apotheker  (medicatietrouwheid) familie (is alle medicatie toegediend?), en ook de zorgmanager kan nu echt kan gaan managen. Dat maakt het werk van de verzorgers leuker en makkelijker terwijl de patiënt er beter van wordt.
lees meer

dygyp-aadjan

Aad-Jan Binneveld – directeur en aandeelhouder DYGYP

06 24 27 10 05 | aj.binneveld@dygyp.nl

Iets leveren voor betere medicatieveiligheid!

Een ‘tool’ waar de verpleegkundige echt wat aan heeft bij het toedienen van medicijnen bij mensen die dat niet meer zelfstandig kunnen. Dit greep mij direct ….

toen enkele jaren geleden twee collega’s vertelden dat zij daar mee bezig waren. Ook omdat het direct bijdraagt aan betere medicatieveiligheid. Zij waren een pilot aan het doen bij een zorginstelling met een prototype van de huidige oplossing. Resultaat: de toediener voelt zich zekerder met de actuele elektronische toedieninformatie, kan er vlotter mee werken en het gedoe met de papieren toedienlijsten is voorbij. De leidinggevende is blij met het systematisch inzicht in het procesverloop. Aan dit mooie concept, dat medicatie logistiek en informatie combineert, wilde ik graag meewerken. Die gelegenheid kwam er omdat de zorginstelling aan de pilot een vervolg gaf. Mijn ervaring met ontwikkeling en realisatie van geautomatiseerde werkwijzen kwam hierbij goed van pas. Samen met medewerkers van de zorginstelling en een team van deskundigen zijn we aan de slag gegaan. Stimulerend was de gedrevenheid van alle betrokkenen om de medicatieketen met behulp van automatisering te sluiten. Het resultaat is een product dat zowel bijdraagt aan betere medicatieveiligheid voor de patiënt als aan plezieriger en makkelijker toedienen van medicijnen voor de toediener, terwijl aanalle vereisten wordt voldaan.

Het geeft voldoening om hiermee bij te dragen aan welbevinden van patiënt en zorgverlener.

lees meer

dygyp-toedieninggeregistreerd

Business case nodig?

Productdemonstratie? Uw situatie onder de loep? Kosten – Baten analyse?
Kop koffie en eens van gedachten wisselen?

Neem contact op

Carel van Oosterzee: 06 53 19 46 09
Aad-Jan Binneveld: 06 24 27 1005

DYGYP

Prins Clausplantsoen 26
3972 BB Driebergen
info@dygyp.nl

Laat een bericht achter

We nemen binnen één werkdag contact met je op.

Naam

Telefoon / E-mail

Vraag / Reactie / Opmerking
captcha

Neem over